Small Wheel Set

16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES


16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES
16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES

16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES    16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES

16 STEEL FRONT WHEEL 28 SPOKE 14G UCP 3/8 AXLE SINGLE WALL CHROME. 16 STEEL COASTER WHEEL 28 SPOKE 14G UCP 3/8 AXLE SINGLE WALL CHROME. Hub: Coaster KT Steel 3/8 Axle.

TIRE 16 X 2.00 BLACK/BLACK SIDE WALL HF-101A. Size: 16 x 2.00.


16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES    16 CHROME HEAVY DUTY 28 SPOKE BICYCLE WHEEL SET With MOUNTAIN SAFARI 2.00 TIRES